LOGEN LILIUMS HISTORIE

Logen Lilium blev stiftet den 26. november 2005 og har mødeaktivitet i Logebygningen Annasholmsgade 16 i Odense.

Den store danske Encyklopædi omtaler frimureri som: "Med det enkelte menneskes personlighed som genstand dyrker man i frimureriet oplysningstidens tanker i abstrakt, rituel form i symbolsk fortsættelse af traditionen for at tillægge højtudviklet bygningskunst åndelige værdier, som var blevet skabt af middelalderens murer- og stenhuggerlaug".

Eller set med LILIUMS øjne; "Formålet med frimureri kan defineres som at medvirke til at skabe en bedre verden at leve i ved at motivere det enkelte menneskes udvikling mod stadig højere menneskelige idealer". 

Eller man kan udtrykke det som, at frimureri er indlæring i menneskets positive adfærd ved hjælp af symboler og symbolik, at man udvikler sig personligt gennem arbejdet med ritualer, symboler, ceremonier og det fællesskab, der opstår omkring de emner. 

Frimureriet kan opfattes som en hjælp til at skabe balance og harmoni i hverdagen, en større livskvalitet på det etiske og kulturelle område for såvel én selv som éns familie. At lære at udvise tolerance overfor vore medmennesker og acceptere vore forskelligheder.

Man bliver ved hjælp af ritualerne tilbudt muligheden for at udvikle sig gennem lige dele eftertanke og oplevelse, for en tid at frigøre sig fra dagligdagen.

Den frimureriske idé og lære skal tilegnes gennem logearbejdet, men det er udenfor logen - i dagligdagen - at idéen og idealerne skal bruges og vise sit værd.

Man kan betragte det at være en del af frimureriet som en personlighedsudvikling, der kan være med til at give større forståelse for tilværelsen og livet. Det er et livslangt kursus I livet - FOR livet. 

En kvindelig frimurer er en fri kvinde af sin tid, et søgende menneske. Hun tager del i samfundet og interesserer sig for dets problemer. Hendes mål er at udvikle sine indre kvaliteter og afbalancere dem. Derfor arbejder hun på at øge kendskabet til sig selv - at forstå sine intellektuelle og åndelige sider. 

Hver loge er en "tænke-tank", hvor der bliver givet mulighed for drøftelse af ethvert emne, som kan føre til en bedre selvforståelse og et bedre kendskab til andre, og man kommer selv nærmere det åndelige aspekt af tilværelsen.

Kvinder, som er medlem af disse loger, har valgt at arbejde sammen om at udvide deres indvielsestilgang med deres egen sensitivitet.

Logen LILIUM er søsterloge til logen FREJA, der blev stiftet i foråret 1989 i København, men nu hjemmehørende i Roskilde. Begge loger er underlagt Grande Loge Féminine de Belgique eller G.L.F.B. (Den Kvindelige Storloge af Belgien) og arbejder efter "Det gamle og antagne skotske ritual". Det skotske ritual accepterer alle trosretninger. 

 

 

 
Logen LILIUM | Annasholmsgade 16, 5000 Odense C - Danmark | odense@logenlilium.dk